ขยายวงเงินกู้สามัญ จากเดิม 50 เท่า เป็น 100 เท่า

 

          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด   ขยายวงเงินกู้สามัญ  จากเดิม 50 เท่า เป็น  100 เท่า  ผ่อนชำระได้  200  งวด  วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 

          เงื่อนไข 

1.      วงเงินกู้และจำนวนผู้ค้ำประกัน

จำนวนเงินกู้

 จำนวนผู้ค้ำประกัน

ไม่เกิน   700,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน  1  คน

700,001 – 1,000,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน   3  คน

1,000,001 – 1,500,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน   5  คน

1,500,001 – 2,000,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน   7  คน

 

2.      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด ที่ประสงค์จะกู้เงินในวงเงินกู้สามัญใหม่  ต้องชำระเงินในสัญญาเงินกู้เดิม ครบ 10 งวด จึงจะยื่นกู้ใหม่ได้

3.      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด  1 คน สามารถค้ำประกันสมาชิกอื่น ได้ 7 คน

4.      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด ยื่นกู้สามัญ ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องทำประกันชีวิต  

5.      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด ยื่นกู้สามัญ มากกว่า 500,000 บาทจะต้องทำประกันชีวิต เป็นระยะเวลา 1 ปี กับบริษัท กรุงไทยแอกซ่า  รายละเอียด  ดังนี้

อายุสมาชิก

ค่าเบี้ยประกัน

16 – 65 ปี

   803  บาท  ต่อวงเงินกู้ 100,000  บาท

66 – 70 ปี

1,606  บาท  ต่อวงเงินกู้ 100,000  บาท

 

 

                                               

    

 

 

 

ordia New"'>