> บริการเงินกู้สามัญ

บริการเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 200 งวด เงื่อนไขการยื่นกู้สามัญ วงเงินที่ยื่นกู้และอัตราผ่อนชำระ

> บริการเงินกู้ฉุกเฉิน

บริการเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 6 งวด เงื่อนไขการยื่นกู้ฉุกเฉิน

> บริการรับฝากเงิน

บริการรับฝากเงิน ทุกวันที่ 5 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี สำหรับเดือนตุลาคมในสัปดาห์แรกของเดือนจะรับฝากตลอดสัปดาห์ ซึ่งจัดเป็นสัปดาห์แห่งการออมเนื่องในวันก่อตั้งสหกรณ์ โดยรับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เลขที่บัญชีี่ 111-0-34688-3

> บริการรับชำระเงินกู้

บริการรับชำระเงินกู้ ทุกวันที่ 2 และ 9 ของเดือน โดยรับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เลขที่บัญชีี่ 111-0-34688-3

> บริการรับสมัครสมาชิก

รับสมัครสมาชิก ทุกวันทำการ ณ ที่ีทำการสำนักงานสหกรณ์ ฯ

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารพาณิชย์สีเหลือง(เลยแยกไฟแดงเอราวัณไปทางละโว้ 200 เมตร ซ้ายมือ) ถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036-425257

Copyright 2011. Free joomla templates |