ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารตึก 1 ชั้นล่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ติดถนนพหลโยธิน

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์

260/55 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ 0-3678-5446

มือถือ 08-9801-4704

E-mail Address

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sahakhon@lbmoph

http://www.facebook.com/sahakhonlb

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารพาณิชย์สีเหลือง(เลยแยกไฟแดงเอราวัณไปทางละโว้ 200 เมตร ซ้ายมือ) ถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036-425257

Copyright 2011. Free joomla templates |